Educatie is de oudste discipline van Frealise IT. Reeds begin jaren ’90 was er de vraag naar privé computer-onderwijs. Een vrouw wilde leren tekstverwerken met de computer om recepten en brieven te schrijven. Ze had een XT die draaide op Dos versie 3.3, met WordPerfect 4.2 en een dot-matrix printer. Gaandeweg leerde ze tekstverwerking, printen, bestanden opslaan en back-ups maken.

Het bleek dat ik over bepaalde kwaliteiten beschik, welke bij het (computer)onderwijs goed van pas komen. Hierdoor ontstaat een vanzelfsprekende didactiek gebaseerd op geduld, beeldende voorbeelden en het inzicht dat men het beste leert door te doen.

Verdere scholing en persoonlijke ontwikkeling op zowel onderwijskundig en spiritueel vlak en bijkomende ervaring met het werken in techniek en onderwijs, hebben geleid tot de oprichting van Frealise IT. Het is mijn vurige wens, deze gebieden van mijn passie, te weten: onderwijs, techniek en spiritualiteit te verbinden. Voor de klant heeft dit het grote voordeel dat de insteek algemeen en tegelijkertijd heel specifiek kan zijn.